Miesto Bažnyčia

Miesto Bažnyčios misija –  palydėti žmones į artimą draugystę su Jėzumi. 

Miesto Bažnyčia yra evangeliška nedenominacinė krikščionių bažnyčia, kuri buvo įkurta 1997 m. Klaipėdoje, o 2016 m. atidaryta ir Vilniuje. Tarnystę pastorius Saulius Miesto Bažnyčioje atlieka nuo 2003 m. 

Sekmadienio pamaldų metu Miesto Bažnyčios bendruomenė šlovina Dievą šiuolaikiškomis giesmėmis ir klausosi praktinių biblinių pamokslų.

Pamaldos Miesto Bažnyčioje vyksta sekmadieniais 11 val. (Facebook ir Youtube platformose)

Klaipėdoje: Miesto bažnyčios bendruomenės namuose, Smilčių 5. Taip pat online Facebook ir Youtube platformose. Susitikimai mažose grupelėse vyksta po pamaldų ZOOM platformoje.

Vilniuje: Pamaldos vyksta online ir ZOOM grupėse.

Sužinokite daugiau apie Miesto Bažnyčią.

%d bloggers like this: