Miesto Bažnyčia

Miesto Bažnyčios misija –  palydėti žmones į artimą draugystę su Jėzumi. 

Miesto Bažnyčia yra evangeliška nedenominacinė krikščionių bažnyčia, kuri buvo įkurta 1997 m. Klaipėdoje, o 2016 m. atidaryta ir Vilniuje. Tarnystę pastorius Saulius Miesto Bažnyčioje atlieka nuo 2003 m. 

Sekmadienio pamaldų metu Miesto Bažnyčios bendruomenė šlovina Dievą šiuolaikiškomis giesmėmis ir klausosi praktinių biblinių pamokslų.

Pamaldos Miesto Bažnyčioje vyksta sekmadieniais 11 val. 

Klaipėdoje: LCC tarptautiniame universitete, Kretingos g. 36

Vilniuje: Šermukšnių g. 6A

Sužinokite daugiau apie Miesto Bažnyčią.